GARANTIJAS NOSACĪJUMI

BMW pārstāvis piešķir šādas garantijas:

 

 1. BMW vieglajiem un apvidus automobiļiem – divu gadu garantiju visam automobilim bez nobraukuma ierobežojuma saskaņā ar Automobiļa ražotāja BMW AG standartiem no Automobiļa pirmās reģistrācijas brīža;
  • Papildaprīkojuma, ko nav ražojis un/vai uzstādījis BMW AG, garantijas termiņš tiek noteikts saskaņā ar attiecīgā papildaprīkojuma ražotāja un/vai uzstādītāja garantijas noteikumiem;
  • Automobiļa īpašnieka maiņa neietekmē Pārdevēja garantijas saistības attiecībā uz Automobili.
 2. Garantija nav spēkā, ja:
  • Pircējs laikus nepaziņo par defektu vai Pircējs nedod iespēju nekavējoties novērst defektu, par kuru tas paziņojis;
  • Automobilis ticis pārslogots, nepareizi ekspluatēts vai lietots sacīkšu braukšanas režīmā;
  • Automobilis ir modificēts tādā veidā, kādu nav akceptējis BMW AG;
  • Pircējs nav ievērojis Automobiļa ekspluatācijas un apkopes instrukcijas un noteikumus.
 3. Garantija nav spēkā un netiek segtas izmaksas, kas attiecas uz Automobiļa dabisko nolietojumu, kā arī uz dilstošo detaļu, kas ir pakļautas normālam nolietojumam, nomaiņu (riepas, sveces, stiklu tīrītāji, bremžu uzlikas un diski, u.tml.) Garantija nesedz izdevumus, kas saistīti ar Automobiļa periodiskajām apkopēm, regulēšanas darbiem un pārbaudēm, kā arī Automobiļa dīkstāves rezultātā radušos izdevumus un/vai zaudējumus.
 4. Pēc 1. punktā noteiktā garantijas termiņa beigām garantija zaudē spēku.

 

*BMW AG patur tiesības izmainīt dažus punktus saistībā ar garantiju nosacījumiem. Precīzu informāciju, lūdzu, pieprasiet mūsu garantiju speciālistam.

Image to show when loading process