BMW GARANTIJAS NOSACĪJUMI

JAUNA BMW AUTOMOBIĻA GARANTIJAS NOTEIKUMI

1.Garantiju izsniedz BMW AG automobiļu ražotājs

2.Ražotāja garantija attiecas jaunam BMW automobilim un automobiļa rūpnīcā uzstādītajiem aksesuāriem, kas ir norādīti pārdošanas līgumā.

Garantija ir spēkā divus (2) gadus bez nobraukuma ierobežojuma, sākot no automobiļa pirmās reģistrācijas datuma, pirmās lietošanas dienas vai

no nodošanas pircējam atkarībā no tā, kurš no iepriekšminētajiem datumiem ir agrākais. Garantija neattiecas uz papildus uzstādītiem aksesuāriem. Šo aksesuāru uzstādīšanas darbs un produkta garantija tiek piešķirta neatkarīgi no automobiļa garantijas.

3.Automobiļa īpašniekam par defektu jāpaziņo pārdevējam laikus, iespējami īsākā termiņā, kad defekts konstatēts. Defekts var netikt atklāts uzreiz, bet tam jābūt loģiskam pamatojumam.

Automobiļa īpašniekam defekta gadījumā  nekavējoties jārīkojas atbilstoši situācijai, novēršot defekta iespējamu izplatīšanos un apzināti palielinātus izdevumus.

4.Automobiļu pārdevējs ir atbildīgs par defektiem, kas radušies piegādes brīdī, vai kuri parādās garantijas laikā. Defekti tiek novērtēti atsaucoties uz novirzēm no auto modeļa kvalitātes vai no ražotāja norādītajām vērtībām, ņemot vērā automobiļa vecumu un nobrauktos kilometrus. Piemēram, par defektu tiek uzskatīti ražošanas un konstrukcijas defekti un citi automobiļa ekspluatācijas defekti, kas parādās garantijas laikā.

Garantijas ietvaros automobiļu pārdevējs nav atbildīgs par defektiem, kuri ir uzskatāmi radušies dēļ:

Par defektu netiek uzskatīts:

5.Defektu novēršana

Automobiļa pārdevējs defektu novērš saskaņā ar ražotāja norādījumiem un lēmumu. Remonts tiek veikts autorizētā BMW servisa centrā, ko norādījis automobiļa pārdevējs. Remonts tiek veikts saprātīgā termiņā pēc tam, kad par vainu ir ziņots automobiļa pārdevējam.

Remonts pircējam nedrīkst radīt izmaksas vai nepamatotas neērtības. Novērtējot nepamatotu kaitējumu, jāņem vērā, piem. defekta kvalitāte un apjoms, laiks, kas nepieciešams defekta atrašanai un novēršanai, pircēja nepieciešamība pēc automobiļa remonta laikā un laiks, kad automobilis tika nodota remontdarbnīcā.

Defekts, kas būtiski neietekmē automobiļa normālu lietošanu, var tikt labots parasta servisa apmeklējuma laikā, pēc pircēja un pārdevēja kopīgā lēmuma.

6.Strīdu izšķiršana

Par domstarpībām par garantiju vispirms ir jāvienojas pircējam un pārdevējam. Ja domstarpības nevar atrisināt pušu sarunu ceļā, pircējs kā patērētājs var nodot strīdu Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

Image to show when loading process